DJO_portrætMin viden om de dybde-psykologiske processer, har jeg opbygget gennem mange år.

Siden 2007 har jeg haft mit eget firma, hvor jeg har udbudt terapi og kurser i selvudvikling.  Jeg har bl.a. haft grupper, der har kørt over flere år.

I 2016 afleverede jeg mit speciale på Kunstterapi-uddannelsen på UCL. Jeg fik 12 for specialet. Det er jeg ved at omskrive til en bog. Omdrejningspunktet er en udforskning af, hvordan skriveterapi og kraftdyr kan inddrages i kunstterapiforløb. Og hvorfor det er relevant lige at bruge de 2 metoder.

I 2008 blev jeg kandidat i pædagogisk sociologi fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – AArhus Universitet. Jeg havde under uddannelsen især fokus på at undersøge, hvordan det ubevidste påvirker vores handlinger og beslutninger.

I 2002 blev jeg færdiguddannet som folkeskolelærer med linjefagene billedkunst, samfundsfag, matematik og kristendom/religion/livsoplysning.

Jeg modtager løbende supervision, for jeg tror på, at det gør mig til en bedre vejleder, terapeut og underviser.

Du kan læse tilbagemeldinger fra nogle af mine kursister og klienter her>>

Tavshedspligt

Det er vigtigt, at du føler dig tryg og har tillid til mig. Ellers kan vi jo ikke komme ind til sagens kerne. Jeg er yderst bevidst omkring min håndtering af vores fortrolige samtaler. Så du skal vide, at jeg arbejder efter de retningslinjer Dansk Psykoterapeutforening har udarbejdet. Du kan se dem her: Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler