Har du sat mange mål for fremtiden?

livsvej_livsopgaver_niende_etapeJeg vil starte med at slå fast, at det selvfølgelig kan være rigtig godt at sætte sig mål – at gøre sig nogle tanker om, hvad man vil med sit liv. Mit indlæg handler om, at det kan overdrives – at man kan blive så resultat- og målorienteret, at man glemmer at give plads til det sjove, skæve og uforudsigelige – eventyret i livet. Og den tendens, synes jeg, er blevet forstærket de senere år. Måske er det en konsekvens af coachingbølgen… For coaching handler jo om at opstille mål, lægger planer og justere delmål, når planen møder virkeligheden. Det gode ved denne tankegang er, at vi mennesker har fået indsigt i den kraftfulde sammenhæng, der er mellem vores tanker og handlinger – at vi kan manifestere vores visioner, hvis vi holder fokus. Men jeg oplever også, at der er en bagside. Hvis vi sætter os mål hele tiden og bruger mange ressourcer på at nå dem, så er vi faktisk ikke særligt åbne for fremtiden. Målene kommer til at virke som et hegn langs livsvejen. Der bliver simpelthen lukket af til alle stikvejene, for nu at blive i metaforen. Jeg ved godt, at disse stikveje også kan kaldes vildveje og omveje – men de kaldes også genveje og margueritruter. Og har du ikke oplevet, at det netop var på en af disse ikke-planlagte veje, at du mødte kærligheden, en ny ven, fik en rigtig god ide eller andre uforudsete, men fantastiske oplevelser? Så min pointe er bare: Husk at lægge mærke til sidevejene i dit liv. Du kan aldrig vide, hvad der gemmer sig bag svinget… Nuet rummer jo som bekendt mange muligheder.

Illustrationen er opstået ved, at jeg har tegnet af fra et stykke af en klients tegning. Min klient tegnede hendes livsvej, som hun havde oplevet den i en skematisk form. Jeg synes, at illustrationen viser, at der netop er omveje, sideveje og sågar rundkørsler i vores liv. Og da min klient havde sat stikord på sidevejenes betydning, var der ikke en eneste af dem, som hun i dag ville undvære.

Har du har lyst til at tænke ud af boksen i forhold til dit liv? Jeg har sammensat et forløb, der kan give dig inspiration til din personlige livsvej. Du mødes med mig 2 gang á 2 timer. Prisen for forløbet er 1500,-. Du og jeg vil sammen undersøge, hvad der forhindrer flow i dit liv lige nu. Og sammen vil vi også udforske de muligheder, det kunne kan være givende for dig at gå videre med. Du kan booke et forløb hos mig på 5338 7357 eller ved at sende mig en mail. Jeg sender også gerne mere info om forløbet til dig.

Kærlig hilsen Daniela 🙂

Leave a Reply